Menü Bezárás

Szakályi Népi Hagyományokat Őrző Egyesület

Törő György Szakályban született, szekszárdi fafaragó népi iparművész, valamint Szakályban élő és Szakályból elszármazott, a község elődöktől örökölt értékei miatt aggódó, azokat az utódoknak megőrizni szándékozó lokálpatrióták kezdeményezésére 2020. évben megalakult a Szakályi Népi Hagyományokat Őrző Egyesület.

Az Alapszabályunk szerint az Egyesület célja:

„a történelmi és a természeti értékek megóvása, az épített örökségek, a hajdani paraszti munka eszközei, a népszokások nyilvántartásba vétele, javítása, gyűjtése, megőrzése, megismertetése a fiatal generáció tagjaival.”

E nemes célok megvalósulása érdekében a következő tevékenységeket végezzük:

 • a vallásos emlékek – keresztek, kápolnák, szobrok, templom és kapcsolódó építmények – leltárba vétele, felújítása, környezetük rendbe tétele és rendben tartása,
 • a fafaragásos népművészeti alkotások felújítása, környezetük parkosítása, gondozása,
 • a temetőben fellelhető kegyeleti tárgyak, emlékművek, népművészeti, iparművészeti emlékek leltárba vétele, felújítása, rendben tartása, a gesztenye-fasor megóvása, közreműködés a tájház létrehozásában,
 • régi bútorok, textíliák, öltözékek gyűjtése, javítása, megóvása,
  óvodás és iskolás gyermekekkel az ősök szokásainak, munkaeszközeinek megismertetése, oktatási segédletek kidolgozása, környezetismereti, történelmi tanulmányok segítése,
 • népszokások felelevenítése,
 • az elszármazottak és az otthon maradottak találkozójának szervezése,
 • turizmus kialakításának elősegítése.

Az Egyesület megalakulása óta az értékmentés területén a következő eredményeket érte el:

 • a temetőben ledőlt kereszt helyett az új keresztre adományt gyűjtöttünk, és felvállaltuk beszerzését és felállítását;
 • a Teleki László Alapítvány Népi Építészeti Programjában az egyesület kezdeményezésére és segítségével 3 sikeres pályázatot adott be az Önkormányzat (a kedvezőbb támogatási konstrukció miatt kértük, javasoltuk, hogy az Önkormányzat adja be ezeket a pályázatokat). Ennek keretében az országban elsőként került sor köztéri szakrális emlékek pályázati támogatással történő restaurálására. Így kerülhetett eredeti állapotába a Nepomuki Szent János szobor és egy közel 150 éves kereszt a Petőfi utca elején. Elkészült a Tájház céljára kijelölt épület felújításának engedélyezési terve, valamint a szép számban fellelhető kápolnafülkék felújítási tervének elkészítését is támogatta a Népi Építészeti Program.
 • az egyesületi tagok közül többen közreműködtek a Templom külső felújítására benyújtott pályázat sikerességében;
 • a Tájháznak kijelölt épület elektromos-, víz- és szennyvízvezeték hálózatának, fűtési rendszerének korszerűsítésére benyújtott pályázatunk, miután minden feltételnek megfelelt, – támogatási forrás hiányában – tartalék listára került. Forrás rendelkezésre állása esetén bízunk abban, hogy a támogatás megkapjuk;
 • az egykori csernyédi megyegyűlések emlékhelyének kialakítására, az elszármazottak találkozójára a Magyar Falu Program Falusi Civil Alap pályázatán 2021. évben támogatást nyertünk, így 2022-ben nagyszabású rendezvény keretében valósulhatott meg elképzelésünk.

Ezen kívül gondozzuk, parkosítjuk a temetői emlékhelyeket (Hősök emlékoszlopa, névtelen katonák sírja, elhunyt tanárok emlékhelye…), a köztereken álló szakrális emlékeink környezetét.

Közreműködünk a falu rendezvényeinek (pl. Déryné program előadásainak, a szüreti felvonulásoknak) a szervezésében, a közterek nagy ünnepek előtti díszítésében (pl. karácsony előtt a Betlehem szoborcsoport felállításában).

A Szakály Község Önkormányzat Képviselő Testülete által létrehozott Települési Értéktár Bizottság munkáját támogatjuk a közösség számára fontos értékek felkutatásával, javaslatok elkészítésével, benyújtásával a 324/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet szerinti eljárásban. Ennek eredményeként Szakály község Települési Értéktárába megismerhetők – történetükkel dokumentálva – azok a még meglévő értékek, amelyek a jövő nemzedéke számára megőrzésre érdemesek.

Kiemelt célunk a Tájháznak kijelölt épület mielőbbi felújítása, ahova szeretnénk visszahozni a leégett Tájházunkból kimentett, a Megyei Múzeum raktáraiban őrzött emlékeinket. A lakosságtól összegyűjtött régi tárgyak, írott emlékek, fényképek mellett a korszerű digitális adathordozókon meglévő idős szakályi lakosok visszaemlékezéseit is itt szeretnénk elhelyezni.

Amennyiben Ön is fontosnak tartja az előzőekben megfogalmazott célokat, a felsorolt tevékenységeket szívesen és lelkesen végezné szülőfalunk, környezetünk megóvása, rendezetté, barátságosabbá tétele, elődeinktől ránk maradt értékek megmentése érdekében, kérjük, csatlakozzon Egyesületünkhöz, legyen teljes jogú tagja és támogassa a munkánkat!

A letölthető Belépési nyilatkozat kitöltésével és az igazgatas[kukac]szakaly.hu e-mail címre, vagy a Szakályi Népi Hagyományokat Őrző Egyesület 7192 Szakály, Kossuth u. 11. postai címre való eljuttatásával tagja lehet csapatunknak! 

Érdeklődni lehet:
E-mail: igazgatas@szakaly.hu, e.labone@gmail.com
Tel.: 06-74/588-078/4. mellék

Várjuk szeretettel!

Belépési nyilatkozat

Kérjük, hogy akinek lehetősége van rá, adója 1%-áról rendelkezzen a
Szakályi Népi Hagyományokat Őrző Egyesület javára!

Adószámunk: 19250186-1-17

Támogassák céljainkat, az értékeket megőrző, azokat felkutató munkánkat!

Köszönjük!