Menü Bezárás

Szakály Község Helyi Értéktár Bizottság

Szakály Község Helyi Értéktár Bizottság

 

Szakály Község Önkormányzata újra alapította a helyi értéktár bizottságot.

A bizottság elnöke: Gulyás Ildikó Mária képviselő

Tagjai:
Andóné Dr. Simonyi Zita

Györe Erika

Dr. Lábóné Británszki Erzsébet

Szabó Gyula

Szemes Ibolya

Törő György

A Bizottság az újjáalakuláskor a hosszabb távú célok megvalósításának segítésére Népi Hagyományőrző Egyesület létrehozását határozta el, amivel az Önkormányzati vezetés egyetértett. Az egyesületalapító dokumentumait Andóné dr. Simonyi Zita elkészítette, a Megyei Törvényszék, mint Cégbíróság az egyesületet június 11-ei hatállyal bejegyezte. Az egyesület alapításában 12 fő vett részt: Andóné dr. Simonyi Zita, Bakonyi István, Dr. Lábóné Británszki Erzsébet, Feuerbach Szabolcs, Gulyás Ildikó Mária, Györe Erika, Hideg Tamás, Kovács Levente, Paddi Andrea, Szabó Gyula, Szemes Ibolya, Törő György. Az alapítók köre természetesen bővülhet. Egy éves működés után ez a civil szervezet részt tud venni pályázatokon, aminek révén forráshoz tud jutni, amiből nagyobb lélegzetű faluszépítő, hagyományőrző beruházást tud majd finanszírozni.

Elsőként szakemberrel a hajdan homokkőből készült keresztek, illetve a Szt. János és a Szt. Flórián szobrok felújítását szeretnénk elvégeztetni.

Ugyancsak tervezzük azon kápolnák rendbehozatalát, ahol a családok kihalása miatt állapotuk leromlott, elhanyagolt. Takarítás, festés után szentek szobrait, képeit helyeznénk el díszként, s a folyamatos rendet önkéntes közreműködőkkel, naptári beosztással szándékozunk megtartani.

Tekintettel arra, hogy a bizottság pénzügyi kerettel egyelőre nem rendelkezik, s az Önkormányzat anyagi lehetőségei is szűkösek, először azokat a munkákat végezzük el, amik minimális anyagi ráfordítást igényelnek, illetve azon munkálatokat, amibe a lakosság társadalmi munkával szívesen közreműködik.  E célhoz az ad biztatást, hogy az elmúlt 1-2 hónap során több önkéntes akciónak lehettünk tanúi, mint a Csicsóba elvitt egyik kereszt hazahozatala és eredeti helyén való felállítása, a Fehér kereszt feltárása, a határban fellelhető keresztek felkutatása.

Egy-két kivételtől eltekintve az elmúlt években sem a lakosság, sem az Önkormányzat nem fordított gondot e szerény, épített emlékeknek a rendben tartására, elsőként ezzel kezdjük meg a falukép szépítését.

Törő György bizottsági tag helyszíni bejárást kezdeményezett egy, általa ismert megyei régésszel a szakrális emlékek állagának, állapotának megtekintésére. E bejárást követően a Polgármester mindenütt lekaszáltatta a füvet, a Bizottság néhány tagja a lakosság segítségével a helyszíneket rendbe tette.

Fontosnak tartjuk megemlíteni, hogy eddig 2-3 fő elszármazott jelezte egy-egy szobor helyreállításának költségviselését. A temetőben álló épített kereszt felújítása meghiúsult, az időközben viharkárt szenvedett, s újjáépítése vált indokolttá. A Szt. Flórián szobor restaurálását és a Szőlőhegyen az egykori Bognár ház kertjében álló, Szt. Vendel szobor helyreállítását vállalta egy-egy elszármazott.

Ez utóbbi szobor áthelyezése is célszerű, a ház jelen tulajdonosa nem tart igényt rá, illetve a sorompóval szemben álló dombocskát a szobor odahelyezésével parkosítani szeretnénk, szükség esetén a dombon elhelyezett faragott Törő szobrok alapra helyezését is javasoljuk.

A temetői kereszt újjáépítésével a Képviselő Testület a Szakályi Helyi Értékőrző Egyesületet bízta meg azzal, hogy indítsanak lakossági gyűjtést a szükséges forrás biztosítására. Ez folyamatban van, jelenleg kivitelezői ajánlatok bekérése folyik.

Emellett célszerű megkezdeni a tájház berendezési tárgyainak, a népviseleti öltözeteknek, a régi konyhai és mezőgazdasági eszközöknek a gyűjtését, a Szekszárdi Múzeum által őrzésre átvett egykori tájház berendezési tárgyainak leltárba vételét.

A Teleki László Alapítvány július 31-én két pályázatot írt ki: a szakrális kisemlékek restaurálására, illetve a huszadik század közepe előtt épített tájjellegű épületek restaurálására. Bizottságunk kérést, illetve javaslatokat fogalmazott meg a Képviselő Testület számára, mert a pályázaton való részvételi feltételek az önkormányzatok számára lényegesen kedvezőbbek.

Ugyancsak tervezzük a járványveszély elmúltával az idősek meglátogatását, az egykori ünnepi és egyéb népszokások meghallgatását, leírását. Ehhez kiinduló alapként leírást kaptunk Nyirati Bálint bácsitól, aki a falutörténethez is adott anyagot.

Kiemelten fontosnak tartjuk a falu egyetlen, országos védettségű műemlék épületének, a római katolikus templomnak a mielőbbi tatarozását. Ez azonban olyan mértékű pénzügyi ráfordítást igényel, amit kizárólag az egyházmegye tud biztosítani. Ezt elősegítendő a közeljövőben találkozásra kerül sor a Püspökség megyei Főépítészével.

A Szakályi Értéktár Bizottság 2020. Éves munkaterve

Települési értéktár értékei