Menü Bezárás

Önkormányzati rendeletek

 1. Szakály község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011. (V. 16.) sz. rendelete a Szakály község címeréről, zászlajáról, pecsétjéről és díszpolgári cím adományozásáról szóló 8 /2006. /VI.10./ számú rendeletével módosított 6/2000. (XI. 14) számú rendelet
 2. Szakály község Önkormányzatának jelképei
 3. Szakály község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004.(XII.31.) rendelete a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről
 4. Szakály község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2004. (IX.30.) sz. rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről
 5. Szakály község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012.(XII. 20.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról és a közszolgáltatás díjairól
 6. Szakály község Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2011.( III. 1.) sz. rendelete a házasságkötések, bejegyzett élettársi kapcsolatok létesítése és a családi események többletszolgáltatási díjairól
 7. Kereskedelmi tevékenységek nyilvántartása
 8. Szakály község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2001.(V. 28.) Ökr. számú Közművelődési rendelete
 9. Szakály község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013.(III. 8.) önkormányzati rendelete A közterületek elnevezéséről
 10. Szakály község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2004. (XII.31.) sz. rendelete A közterületek használatáról
 11. Szakály község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2004. (XII.31.) sz. rendelete A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, valamint a szociális és kegyeleti támogatásokról
 12. Szakály község Önkormányzatának 4/2003./ 1.21.1 sz. rendelete a parlagfű irtásáról
 13. Szakály község Önkormányzat Képviselő-testületének /2011.( ) sz. rendelete a Szociális ellátások szabályairól
 14. Szakály község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013.( III. 8.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról
 15. Szakály község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2003./I.27./ sz. rendlete A temetőkről és a temetkezésről
 16. Szakály község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2002. (XII.16.) sz. rendelete A tanyagondnoki szolgálatról
 17. Szakály község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006.(X.16.) rendelete Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjának mértékéről
 18. Szakály község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2004 (XII. 31.) sz. rendelete Az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól
 19. Szakály község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013 .(III.8.) önkormányzati rendelete az önkormányzati vagyongazdálkodásról
 20. Szakály község Önkormányzatának 1/2014. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
 21. Szakály község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014. (II,20,) önkormányzati rendelete Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről
 22. Szakály község Önkormányzatának 3/2014. (II.20.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek,alapítványok pénzügyi támogatásáról
 23. Szakály község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi ülés- és munkaterve
 24. A Szakályi Közös Önkormányzati Hivatal adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata 2013
 25. Szakály község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(III.5.) önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladék égetéséről
 26. Szakály község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (III.5.) önkormányzati rendelete a közterületek filmforgatási célú igénybevételéről szóló 11/2013 (IX.30.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 27. A Szakályi Közös Önkormányzati Hivatal Etikai Szabályzata
 28. Szakály község Önkormányzata Képviselő-testülete Szakály Község Önkormányzata 2011-2014. évi és a 2014-2018. évi gazdaság-fejlesztési programja
 29. Szakály Község Önkormányzatának 2015-2020. évi gazdaság-fejlesztési programja 2015
 30. Szakály község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015.(IX.25.) önkormányzati rendelete a helyi adókról
 31. Helyi Esélyegyenlőségi Program Szakály község Önkormányzata 2013-2018
 32. Szakály Község Önkormányzat képviselő-testületének 17/2013. (XII.12.) önkormányzati rendelete a temetkezés helyi rendjéről
 33. Szakály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013.(XII. 20.) önkormányzati rendelete A közterületek tisztántartásáról és a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról
 34. Szakály Község Önkormányzat képviselő-testületének 18/2013. (XII.12.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi alapellátásokról
 35. Szakály Község Önkormányzat képviselő-testületének 16/2013. (XII.12.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról
 36. Szakály község Önkormányzata képviselő-testületének 1/2015. (III.05.) önkormányzati rendelete Szakály község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről
 37. Szakály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete a követelések elengedésének eseteiről
 38. Szakályi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata
 39. Szakály község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (VI.9.) rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról
 40. Szakály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XI.14.) önkormányzati rendelete a közterületek igénybevételének rendjéről
 41. Szakály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013.(XII. 20.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és elszállítására, elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról
 42. Szakály község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (XI.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
 43. Szakály község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (III.5.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról
 44. Szakály község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015. (X.29.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól
 45. Területi együttműködést segítő programok kialakítása a Tamási járásban ÁROP-1.A.3.-2014 Esélyegyenlőségi Programterv Tamási 2015-2020
 46. Szakály Község településképének védelméről szóló 1/2019.(II.12.) önkormányzati rendelete
 47. Az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és díjairól
 48. Szociális tűzifa rendelet
 49. Szociális tűzifa rendelet módosított
 50. Helyi Építési szabályzatról szóló rendelet
 51. Szakály Község településképének védelméről szóló rendelet