Menü Bezárás

Önkormányzati rendeletek

Szakály község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011. (V. 16.) sz. rendelete a Szakály község címeréről, zászlajáról, pecsétjéről és díszpolgári cím adományozásáról szóló 8 /2006. /VI.10./ számú rendeletével módosított 6/2000. (XI. 14) számú rendelet

Szakály község Önkormányzatának jelképei

Szakály község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004.(XII.31.) rendelete a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről

Szakály község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2004. (IX.30.) sz. rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Szakály község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012.(XII. 20.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról és a közszolgáltatás díjairól

Szakály község Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2011.( III. 1.) sz. rendelete a házasságkötések, bejegyzett élettársi kapcsolatok létesítése és a családi események többletszolgáltatási díjairól

Kereskedelmi tevékenységek nyilvántartása

Szakály község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2001.(V. 28.) Ökr. számú Közművelődési rendelete

Szakály község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013.(III. 8.) önkormányzati rendelete A közterületek elnevezéséről

Szakály község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2004. (XII.31.) sz. rendelete A közterületek használatáról

Szakály község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2004. (XII.31.) sz. rendelete A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, valamint a szociális és kegyeleti támogatásokról

Szakály község Önkormányzatának 4/2003./ 1.21.1 sz. rendelete a parlagfű irtásáról

Szakály község Önkormányzat Képviselő-testületének /2011.( ) sz. rendelete a Szociális ellátások szabályairól

Szakály község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013.( III. 8.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról

Szakály község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2003./I.27./ sz. rendlete A temetőkről és a temetkezésről

Szakály község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2002. (XII.16.) sz. rendelete A tanyagondnoki szolgálatról

Szakály község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006.(X.16.) rendelete Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjának mértékéről

Szakály község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2004 (XII. 31.) sz. rendelete Az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Szakály község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013 .(III.8.) önkormányzati rendelete az önkormányzati vagyongazdálkodásról

Szakály község Önkormányzatának 1/2014. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Szakály község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014. (II,20,) önkormányzati rendelete Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről

Szakály község Önkormányzatának 3/2014. (II.20.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek,alapítványok pénzügyi támogatásáról

Szakály község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi ülés- és munkaterve

A Szakályi Közös Önkormányzati Hivatal adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata 2013

Szakály község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(III.5.) önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladék égetéséről

Szakály község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (III.5.) önkormányzati rendelete a közterületek filmforgatási célú igénybevételéről szóló 11/2013 (IX.30.) önkormányzati rendeletének módosításáról

A Szakályi Közös Önkormányzati Hivatal Etikai Szabályzata

Szakály község Önkormányzata Képviselő-testülete Szakály Község Önkormányzata 2011-2014. évi és a 2014-2018. évi gazdaság-fejlesztési programja

Szakály Község Önkormányzatának 2015-2020. évi gazdaság-fejlesztési programja 2015

Szakály község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015.(IX.25.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Szakály Község Önkormányzat képviselő-testületének 17/2013. (XII.12.) önkormányzati rendelete a temetkezés helyi rendjéről

Szakály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013.(XII. 20.) önkormányzati rendelete A közterületek tisztántartásáról és a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Szakály Község Önkormányzat képviselő-testületének 18/2013. (XII.12.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi alapellátásokról

Szakály Község Önkormányzat képviselő-testületének 16/2013. (XII.12.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Szakály község Önkormányzata képviselő-testületének 1/2015. (III.05.) önkormányzati rendelete Szakály község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről

Szakály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete a követelések elengedésének eseteiről

Szakályi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

Szakály község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (VI.9.) rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról

Szakály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XI.14.) önkormányzati rendelete a közterületek igénybevételének rendjéről

Szakály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013.(XII. 20.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és elszállítására, elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról

Szakály község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (XI.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Szakály község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (III.5.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról

Szakály község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015. (X.29.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Területi együttműködést segítő programok kialakítása a Tamási járásban ÁROP-1.A.3.-2014 Esélyegyenlőségi Programterv Tamási 2015-2020

Szakály Község településképének védelméről szóló 1/2019.(II.12.) önkormányzati rendelete

Az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és díjairól

Szociális tűzifa rendelet

Szociális tűzifa rendelet módosított

Helyi Építési szabályzatról szóló rendelet

Szakály Község településképének védelméről szóló rendelet