Menü Bezárás

A projekt címe: TOP-1.1.1-16-TL1-2019-00009 „Iparterületi útfejlesztés Szakályban”

Tájékoztató

Iparterületi útfejlesztés Szakályban

Pályázat azonosítószáma: TOP-1.1.1-16-TL1-2019-00009

Pályázat címe: Iparterületi útfejlesztés Szakályban

Kedvezményezett neve: Szakály Község Önkormányzata

Szerződött támogatási összeg: 167 617 536.- Ft

Támogatás mértéke (%-ban): 100%, de maximum 167 617 536.- Ft

Projekt összköltsége: 167 617 536.- Ft

Projekt tartalmának bemutatása:

A projekt Szakály község külterületén található ipari területek megközelítését szolgáló szilárd burkolatú út felújítását, használhatóvá tételét valósítja meg a 65. számú főútvonaltól kezdődően Ürgevár puszta és Tárkány puszta irányába. A felújítási munkálatok két szakaszból állnak.

Az első szakasz a 65. számú főúttól nagyjából 750 fm hosszan az út teljes rekonstrukciója, az úttest ezen szakaszának felújítását teljes felületű aszfalt burkolat létesítésével, padka javítással, műtárgyak jókarba helyezésével, valamint a csapadékvíz elvezetés megoldásával tervezzük.

A fejlesztés célja ezen a szakaszon a teljesen leromlott állapotú út rekonstrukciójával az ipari terület elérésének biztosítása. Jelenleg az út minősége nagy mértékben hátráltatja az iparterület használhatóságát, nem teszi vonzóvá új vállalkozások számára a betelepülést, a meglévő vállalkozásoknak a fejlesztést. A felújítás következtében az első szakasz is ismét járhatóvá válik.

A második szakasz az első végpontjától kezdődően Tárkány-pusztáig terjedő útvonal, melynek kapcsán a meglevő szilárd burkolatú (aszfalt) út részleges felületjavítása, valamint a keresztszelvényi oldalsó területrészekről a közlekedési űrszelvényt korlátozó, benőtt növényzet irtási munkálatainak elvégzésével az út további romlásának megakadályozása valósul meg.

A fejlesztés célja ezen a szakaszon az út karbantartása, állagmegóvása, minimális javítása által az iparterület távolabbi pontjainak elérésének hosszú távú biztosítása.

A fejlesztés megvalósítja az iparterületen megtalálható vállalkozások a sertéstelep, agrárgazdasági telephelyek, valamint a tanyasi életvitelű lakók gazdasági és lakossági közlekedésének minden időjárási körülmények között történő biztosítását.

Projekt tervezett befejezési dátuma:

2022.02.28.