Menü Bezárás

Ivóvízminőség javító beruházás

Előkészítés

Pályázati azonosító: KEOP 7.1.3.0-2008-0014

Kedvezményezett:

Szakály Község Önkormányzata
7192 Szakály, Kossuth u. 11.
Tel.: +36-74-588-078, E-mail: szakalyph@tolna.net

A projekt előkészítés összköltsége: 6 800 000 Ft
Támogatási intenzitás: 85%
A projekt előkészítés támogatástartalma: 5 780 000 Ft
A projekt előkészítés saját forrása: 1 020 000 Ft

Szakály Község Önkormányzata 2008-ban pályázatot nyújtott be a Környezeti és Energia Operatív Program pályázati kiírására, hogy javítsa a település ivóvízminőségét.

A projekt célja olyan vízellátási mód kialakítása, víztisztító technológia telepítése, amely lehetővé teszi a megfelelő minőségű ivóvíz szolgáltatását, s ezzel eleget téve a 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet előírásainak s az időközben kiadott rendeletmódosítás – a 65/2009 (III.31.) Korm. rendelet – jogszabályi előírásoknak. Ehhez a tisztítótechnológia telepítésén kívül szükség van részleges ivóvíz-hálózat tisztítására, rekonstrukcióra, valamint a technológia elhelyezésére szolgáló építmények létesítésére, s a kapcsolódó műtárgyak, medencék építésére is, s a tisztítási technológia melléktermékeinek is a megfelelő kezelésére, s elhelyezésére szolgáló létesítmények kialakítására is. Ezek együttesen biztosítják a vízminőség javulását.
A javasolt technológia légoxidációs vas- és mangántalanításon, biológiai ammónium-eltávolításon alapul. A technológia a kutak egyesített vizét fogadja, a tisztított ivóvizet pedig a térszíni tároló medence felé bocsátja ki.

A projekt hatásai:

– a projekt jelentős hatást gyakorol az egészségmegőrzésre, ezen belül elsősorban az emésztő-szervrendszeri és a felső légúti betegségek előfordulási gyakorisága csökkenthető.
– a nem egészséges és tiszta ivóvíz fogyasztása elsősorban a krónikus betegségekben szenvedők és a gyermekek egészségügyi helyzetét veszélyezteti, így a projekt hasznainak elsődleges élvezői ők.
– a korszerű technológia miatt az üzemeltetési költségek csökkenthetők, elmaradnak a gyakori hálózatöblítések, így mérsékelhető a kitermelt víz mennyisége a valós igényeknek megfelelően.
– egészségkárosító folyamtok megszüntetése
– kitermelt és fel nem használt ivóvíz mennyiségének csökkenése
– üzemeltetési költségek fajlagos csökkenése
A hasznok minden érintett célcsoportnál jelentkeznek a költségek csökkenésén keresztül, elsősorban az üzemeltetőnél lesz azonban jelentős.

Az előkészítésre vonatkozó Támogatási Szerződés 2009. január 20-án lépett hatályba.

2009.január

Az előkészítési munkák elvégzéséhez szükséges szakmai szervezetek kiválasztása megtörtént. A tervezői, a projektmenedzsment feladatokat, illetve a tájékoztatás és nyilvánosság biztosítását ellátó szervezetek kerültek kiválasztásra.

2009.április

Beadásra került az Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmány, amely alapján kiválasztásra került a megvalósítandó ivóvíz-tisztítási technológia. A tanulmányt a Közreműködő Szervezet átdolgozásra javasolta.

2009.július

Benyújtásra került az átdolgozott Megvalósíthatósági tanulmány, amelyet újból átdolgozásra javasoltak.

2009.szeptember

Elkészült a projekthez kapcsolódó közvélemény-kutatás, és a kommunikációs terv, amelyet a Közreműködő Szervezet jóváhagyott.

2009.november

A projekt megvalósítását megalapozó válságkommunikációs terv, projektmenetrend és hatástanulmány is elkészült. Lezajlott a beruházó képviselőinek kommunikációs felkészítése médiatréning keretében.

2009.január

Elkészültek a vízjogi létesítési engedélyes tervek.

2010.április

A kiviteli tervdokumentáció 2010. április 5.-én készült el.

2010.május

Az RMT átdolgozott változata a második fordulós pályázati dokumentációval együtt került beadásra 2010.05.30-án.

2011.március

Lakossági fórum keretében a város lakói felvilágosítást kaphattak a projekt aktuális állapotáról, illetve feltehették kérdéseiket a projekttel kapcsolatban is.

2011.július

A projekt helyszíni ellenőrzését 2011. július 07-én végezték a Közreműködő Szervezet munkatársai.

2011.augusztus

A második fordulós pályázati dokumentációt a KSZ “támogatásra érdemesnek” minősítette 2011.08.26.-án, így az RMT is ezzel együtt vált elfogadottá.

A pályázattal kapcsolatos dokumentáció letöltése


Építési kivitelezés _1
Építési kivitelezés _2

Közbeszerzési tanácsadó

Közbeszerzési terv

Projektmenedzsment

Tájékoztatás-nyilvánosság

Műszaki felügyelet