Menü Bezárás

Szennyvíz-beruházással kapcsolatos lakossági tájékoztató

Mészáros és Mészáros Zrt.
H – 8086 Felcsút, Fő utca 65.
Tel. :+36-22/594-016, Fax: +36-22/532-157

„DKDV 1 szennyvízelvezetési és – kezelési fejlesztés. – REGÖLY, SZAKÁLY, SZÁRAZD KÖZSÉGEK SZENNYVÍZELVEZETÉSÉNEK FEJLESZTÉSE

KEHOP-2.2.2-15-2021-00165

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

2022.04. hó

Tisztelt lakosok!

Mint bizonyára észrevették településükön több helyen beton aknaelemek kerültek betárolásra. Erre a hamarosan kezdődő szennyvízkivitelezés adott okot, melynek tervezett megvalósítására 2022.04. hó és 2024 nyara közt kerül sor.

Engedjék meg, hogy e tájékoztató levelünkben értesítsük Önöket a várhatóan május-június hónapban megkezdődő szennyvízelvezető rendszer építési munkáinak részleteiről, és annak lebonyolításának mikéntjéről.

Településükön a Mészáros és Mészáros Zrt. munkatársai irányítják a munkavégzést. A közvetlen munkahelyi irányítás és lakossági kapcsolattartás céljából heti egy alkalommal fogadóórát tartunk településükön, hogy személyesen egyeztethessenek az esetleges problémákról.

A kivitelezés irányítását Nagy Sándor projektvezető végzi. A helyszíni irányítási feladatokat Gyugyi Péter építésvezető látja el.

Nagy Sándor
projektvezető
Gyugyi Péter
építésvezető

A projektvezető heti egy alkalommal elérhető a munkaterületen, az építésvezető és kollégája napi szinten a munkaterületen tartózkodik. Kérdéseikkel, esetleges problémáikkal építésvezető kollégánkat szíveskedjenek keresni minden nap telefonon 10 és 14 óra között.

Elérhetőségek:

Név: Gyugyi Péter

Beosztás: építésvezető

Telefon: 06 30 936 5401

e-mail: gyugyi.peter@mmzrt.com

Kérem engedjék meg, hogy az alábbiakban – írásban – tájékoztassam Önöket a szennyvízcsatorna kivitelezési munkák menetéről és a várható eseményekről.

A szennyvízcsatorna építés lépései

A szennyvízcsatorna építésének egyes lépéseit és annak időigényét a következő ábra foglalja össze:

A kivitelezési munkák, műszaki ütemterv szerint zajlanak, először egy, majd – folyamatos belépés mellett – több kivitelező brigáddal. Az adott utcákban történő munkavégzés kezdetéről minden esetben előre fogjuk Önöket tájékoztatni legalább 1 héttel a munkakezdés előtt.

  1. Az első lépés az ingatlanok és az utca videókamerás és fényképes állapotfelvétele, erre a későbbi viták elkerülése miatt van szükség, hiszen így könnyedén megállapítható, hogy a kivitelezés ideje alatt történik-e bármilyen változás az ingatlan állagában.

Ezt a feladatot a 2021-es év végén elvégeztük.

  1. A csatornaépítést megelőzően kerül sor a lakosság kiértesítésére szórólap segítségével, melyből az adott utcára vonatkozóan a munkálatok legfontosabb részletei (kezdési és befejezési időpont, esetleges forgalmi változások stb.) tudhatók meg. A kivitelező illetékes munkatársai – akik fényképes igazolvánnyal rendelkeznek – ezzel párhuzamosan felkeresik az ingatlantulajdonosokat, hogy a házi bekötőcsatorna helyéről egyeztessenek.
A fenti egyeztetésről írásos jegyzőkönyv készül majd, melyen rajzos módon megjelenítésre kerül a bekötőcsonk helye a kért helyen.A házi bekötéseknek két típusa van. Az Ön telkén, a szennyvíz kivezetés házból való kilépésének a szennyvíz gerinchez vonatkoztatott magassági eltérése határozza meg, hogy milyen típusú bekötésre van szükség.

Amennyiben magasabban van, úgy Önnek nyomott bekötés kerül kiépítésre – melyet az alábbi ábra szemléltet.

A nyomott bekötésnél egy – 1 méter átmérőjű – házi szennyvíz átemelő kerül beépítésre. A szivattyú egy műanyag tartályban van elhelyezve, melyet a föld alá ásnak be. Ennek vezérlését és energia ellátását kollégáink kiépítik a szennyvíz csatornába vezető nyomott szennyvízvezetékkel együtt. Az Önt terhelő költség a ház villamos hálózatának és a szivattyú vezérlőnek az összekötése. Ennek a feladatnak az elvégzésére ajánlott szakemberek listáját az Önkormányzat honlapján tesszük közzé. A szivattyú áramfogyasztása egy hidroforéval egyenértékű, az üzeme nem folyamatos.

Amennyiben a kilépési pont magasabban van. úgy az Ön ingatlanja gravitációs bekötést kap – melyet az alábbi ábra szemléltet. ↓

A gravitációs házi bekötésnél cégünk egy 40 cm átmérőjű műanyag aknát telepít az ingatlan telekhatárjától 1 m-re azon belűl. Az épület és az akna összekötése az Ön feladata. Ennek a feladatnak az elvégzésére ajánlott szakemberek listáját az Önkormányzat honlapján tesszük közzé.

3. Az ingatlantulajdonosokkal történő egyeztetés körülbelül egyhetes időszaka után a szükséges forgalomtereléseket kialakítják.

4. Elkezdődnek a kivitelezési munkálatok a földben lévő közművek feltárásával, adott esetben kiváltásával.
5. Ezt követi az utcai gerincvezeték és a házi bekötőcsatornák kiépítése, majd az útburkolat ideiglenes helyreállítása, mindez utcahossztól függően néhány héttől 1-2 hónapig tarthat.

6. Ezután megszüntetik a forgalomtereléseket, illetve sor kerül a megépült csatorna minőségének ellenőrzésére.

7. Amint ez megtörtént és a szakemberek mindent rendben találtak, megkezdődnek a végleges út- és egyéb helyreállítási munkák (melyek szintén forgalomkorlátozásokkal járhatnak).

8. Az építési munkák lezárásaként megszűnnek a forgalomterelések is.

Előre is szeretném megköszönni türelmüket a kivitelezési munkák idejére! Amennyiben kérdésük van a fentiekkel kapcsolatban, kérem bátran keressék kollégáimat a megadott elérhetőségeken.

Üdvözlettel,

Nagy Sándor
projektvezető