Menü Bezárás

Szakály Község Konyhája Élelmezésvezető munkakör betöltésére pályázatot hirdet

Szakály Község Önkormányzata

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szakály Község Konyhája

Élelmezésvezető

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 5 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7192 Szakály, Kossuth utca 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Szakály Község Konyhája Intézmény napi feladatainak koordinálása, ellátása. Munkabeosztás készítése, árurendelés, leltározás, árukiadás, nyersanyagok nyilvántartása, adminisztrációs feladatok elvégzése, anyaggazdálkodás. A HACCP szabályainak betartása, betartatása, szakhatóságokkal történő együttműködés. A napi tápanyagszükséglet megtervezése, allergének megjelölése, tápanyagtartalom számítás, étlap összeállítás.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  • Középiskola/gimnázium, Élelmezésvezető,
  • Önéletrajz, iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
  • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.
  • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagba az elbírálásban részt vevők betekinthetnek.
  • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a személyes adatainak kezeléséhez, valamint, hogy a pályázati anyagba az elbírálásban részt vevők betekinthetnek.

Előnyt jelentő kompetenciák:

Jó szintű konyha működtetési és étlaptervezési készség.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. január 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Feuerbach Szabolcs nyújt, a +3674588078 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Szakály Község Önkormányzata címére történő megküldésével (7192 Szakály, Kossuth. utca 11.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Sz/16/2021, valamint a munkakör megnevezését: Szakály Község Konyhája Élelmezésvezető.
  • Személyesen: Feuerbach Szabolcs, Tolna megye, 7192 Szakály, Kossuth utca 11.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. január 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.szakaly.hu – 2021. január 9.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szakaly.hu honlapon szerezhet.