A polgármesteri munkakör átadás-átvételi jegyzőkönyve

Szakály Községi Önkormányzat

Ügyiratszám: 848/2019.

A  POLGÁRMESTERI MUNKAKÖR

ÁTADÁS-ÁTVÉTELI JEGYZŐKÖNYVE

Átadó (átadó polgármester) neve: Törő Péter

 

Átvevő (átvevő alpolgármester) neve: Feuerbach Szabolcs

 

2019.

Polgármesteri munkakör átadás-átvételi jegyzőkönyv

 

Készült: 2019. július 16. napján a Szakályi Közös Önkormányzati Hivatal 7192 Szakály, Kossuth u. 11. szám alatti) hivatalos helyiségében.

 

Tárgy: A polgármesteri tisztség megszűnését követő munkakör átadás-átvétele.

 

Jelen vannak:

 

 1. Törő Péter átadó polgármester
 2. Feuerbach Szabolcs átvevő alpolgármester
 3. Schutzbach Ferenc címzetes főjegyző
 4. Simon Szilvia a Tolna Megyei Kormányhivatal meghatalmazottja

 

 

A jelenlévők az alábbiakat állapítják meg:

2014. október 12. napján tartott helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásán.választották meg főállású polgármesternek Törő Pétert, aki a polgármesteri tisztségéről lemondott.

Az átadó polgármester polgármesteri tisztsége megszűnésének időpontja: 2019. július 10.

 

Törő Péter a polgármesteri munkakört a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/I. § (1) bekezdése, illetve a polgármesteri munkakör átadása jegyzőkönyvének tartalmáról szóló 26/2000. (IX. 27.) BM rendelet alapján átadja Feuerbach Szabolcs társadalmi megbízatású alpolgármesternek, aki azt – az önkormányzati választás lebonyolításáig –  az alábbiak szerint a mai napon átveszi.

 

I.Ügyiratok átadása-átvétele

 

 1. Az átadó polgármesternél hivatalos ügyirat nincs.

 

 1. Az átadó polgármesternél minősített irat nincs.

 

 1. Az átadó polgármesternél a munkáltatói jogkörébe tartozó, folyamatban lévő ügyirat nincs.

 

II. A gazdálkodással kapcsolatos tájékoztatás

 

Az átadó polgármester az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatban az alábbi tájékoztatást nyújtja az aktuális pénzügyi helyzetről, a tartozásokról és követelésekről, valamint az önkormányzat hitelállományáról:

 

 1. Az önkormányzat számlaegyenlege 2019. július 15. napján: 0 Ft 71800233-16063831 (számlaszám megjelölése)Konyha számlaegyenlege: 60.890 Ft7180023316136353 (számlaszám megjelölése)

  Szakályi Százszorszép  Óvoda  számlaegyenlege: 45.288 Ft

  Szakályi Közös Önkormányzati Hivatal  számlaegyenlege: 56.157 Ft

 2. Tartozások, követelések

Az önkormányzat lejárt számlatartozásai tartozásai a jegyzőkönyv 3.számú mellékletét képezik.

Az önkormányzatnak lejárt követelése nincs

3. Az önkormányzatnak 6.047.660 Ft hitelállománya van.

Az egyes hitelek ismertetése (összege, jellege, lejárata, stb.)

 • Önkormányzati folyószámlahitel 10.000.000 Ft, december 31.

Bankszámlakivonatok csatolva (4 db.)

III. Bélyegzők, szigorú számadás alá vont nyomtatványok átadás-átvétele

 

 1. Az átadó polgármester birtokában lévő hivatali bélyegző nincs.

 

 1. A polgármester birtokában szigorú számadású nyomtatvány nincs.

IV. Eszközök, berendezések átadás-átvétele

 

 1. A polgármester birtokában személyes használatára szolgáló eszközök nincs..

 

 1. Az irodai berendezés leltárát az 2. számú melléklet tartalmazza.

 

 1. Az átadó polgármesternél személyesen használt és másnál nem leltározott jogszabálygyűjtemények, szakkönyvek és más kiadvány nincs

 

V. Tájékoztató a folyamatban lévő tárgyalásokról

 

Az átadó polgármester tájékoztatja az átvevőt, hogy folyamatban lévő tárgyalása nincs.

VI. Tájékoztatás a peres ügyekről

 

Az átadó polgármester tájékoztatja az átvevő polgármestert arról, hogy az önkormányzatnak jelenleg peres ügyei nincsenek folyamatban.

VII. Átadás-átvételhez szükséges egyéb tények

 

A jelenlévők által az átadás-átvételhez feltétlenül szükségesnek tartott egyéb tények és megállapítások:

 • A 20/2018.(VII.09.) számú testületi határozat alapján Hajba Csaba tervezővel és a Meridián Kft-vel kötött megállapodások szerint elkészült és elfogadásra került Szakály község településfejlesztési koncepciója. Jelenleg folyamatban van a község településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának készítése. Az ezzel kapcsolatos digitális és papírlapú dokumentáció az irattárban megtalálható.
 • A féléves költségvetési tájékoztató mellékelve (1. sz. melléklet)

VIII. Dokumentumok áttekintése

 

Az átadó polgármester és az átvevő alpolgármester a jegyzőkönyv elkészítésével egyidejűleg áttekintette – a jegyzőkönyv mellékletét képező –  következő dokumentumokat:

 1. a) az önkormányzat gazdasági programját, valamint az adott választási ciklust érintő költségvetési és zárszámadási rendeleteket, valamint az éves és féléves beszámolókat;
 2. b) az önkormányzat aktuális (éves) vagyonmérlegét és vagyonkataszterét;
 3. c) az önkormányzati társulásokra vonatkozó megállapodásokat;
 4. d) a polgármester által aláírt szerződéseket, kötelezettségvállalásokat, amely ügyiratok tételes

listája e jegyzőkönyv 4. számú mellékletét képezi.

 

A jelenlévők az átadás-átvételi jegyzőkönyvet és mellékleteit megismerték, a jegyzőkönyvet elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.

kmft.

 

Törő Péter átadó polgármester

 

Feuerbach Szabolcs átvevő alpolgármester

 

Dr. Schutzbach Ferenc

címzetes főjegyző

              Simon Szilvia

Tolna Megyei Kormányhivatal meghatalmazottja

 

A jegyzőkönyv 5 eredeti példányban készült, kapják:

 1. pld: átadó polgármester,
 2. pld. átvevő alpolgármester,
 3. pld. jegyző,
 4. pld. Kormányhivatal meghatalmazottja,
 5. pld. irattár

 

Jelenléti ív

 

A polgármesteri munkakör 2019.  július 16-án történő átadás-átvételénél jelen vannak:

 

 

Név Tisztség/munkakör Aláírás
Törő Péter átadó polgármester
Feuerbach Szabolcs átvevő alpolgármester
Dr. Schutzbach Ferenc címzetes főjegyző
Simon Szilvia Tolna Megyei Kormányhivatal meghatalmazottja

 

Mellékletek jegyzéke

 

Sorsz. Megnevezés Csatolt oldalak száma Egyéb
1. Az átadott-átvett (általános) ügyek iratai 0 Az ügyiratok mellékelve
2. Az átadott-átvett, titkos ügyek iratai 0
3. Az átadott-átvett, a polgármester munkáltató jogkörébe tartozó ügyek iratai 0
4. Az önkormányzatok tartozásai, követelései, hitelállománya 74
5. Az átadott-átvett bélyegzők 0
6. Az átadott-átvett szigorú számadás alá vont nyomtatványok 0
7. A személyes használatra szolgáló eszközök és iratainak átadás-átvétele 0
8. Az irodai berendezés leltára 1
 

9.

A személyes használatot szolgáló jogszabálygyűjtemények, szakkönyvek és más kiadványok 0
10. Tájékoztatás a folyamatban lévő tárgyalásokról 0
11. Tájékoztatás a peres ügyekről 0
12. A jegyzőkönyv VIII. a)-d) pontjai szerinti dokumentumok 232

A weboldal használatának folytatásával elfogadja a cookie-k használatát. Bővebben

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás